Go to Top

Interim opdracht l projectmanager vervanging website l gemeente Leeuwarden | ingevuld

Schermafbeelding 2014-12-22 om 20.28.57Projectmanager Vervanging website | Gemeente Leeuwarden  | 16 uur per week | interim opdracht

Ben jij een projectmanager en ben je helemaal in je element als je de ontwikkeling, implementatie en de daarmee gepaarde organisatieomslag van een geheel nieuwe website mag managen? Dan is deze opdracht wat voor jou!

Algemene informatie Projectmanager Vervanging website gemeente Leeuwarden

Standplaat: Leeuwarden
Startdatum: 02-03-2015
Einddatum: 31-12-2015
Uren per week: 16, verspreid over 2 dagen

Omschrijving interim opdracht

De huidige website voldoet niet meer aan de eisen die door onze klanten worden gesteld. Een belangrijke wens is om naar een compacte site te gaan waarbij de belangrijkste gemeentelijke taken, vanuit de klant geredeneerd, het meest prominent gepresenteerd worden. Dit wordt het toptakenmodel genoemd. Doel:

 • Een nieuwe website volgens het toptakenprincipe op basis van een goed bewezen CMS.
 • De website wordt in een nieuw design gestoken, platform onafhankelijk gemaakt (want mobiel gebruik neemt meetbaar toe) en daarnaast “responsive”.
 • Om dienstverlening blijvend te zien als centrale focus van de website, zal het gevolg zijn dat ‘event-driven’ en ‘communicatie gerichte’ websites niet een geïntegreerd onderdeel vormen van de site, maar als losse informatie blokken worden verbonden aan de hoofdsite.
 • Vervangende functionaliteit voor het beheren van product- en dienstinformatie en de Digitaal Loket – website integratie moet worden vervangen door een productgericht CMS dat verbindt met een dienstgericht Digitaal Loket.
 • Toevoeging van meertaligheid functionaliteit. Nederlands, Engels en Fries.
 • Er zal een nieuwe organisatievorm voor het beheren van de content ingevoerd moeten worden gebaseerd op een dienstverleningsgerichte website volgens het toptakenmodel.

Kort gezegd is er een pittige organisatie- en beheeromslag nodig. Deze moet door de projectleider worden geïnitieerd en bewaakt terwijl de uitvoering en realisatie bij het management ligt.

Om dienstverlening blijvend te zien als centrale focus van de website, zal het gevolg zijn dat ‘event-driven’ en ‘communicatie gerichte’ websites niet een geïntegreerd onderdeel vormen van de site, maar als losse informatie blokken worden verbonden aan de hoofdsite. Er wordt zowel intern als extern onderzoek gedaan naar de wijze waarop de site het beste de dienstverlening aan burgers en bedrijven ondersteund. Deze staan hierin centraal. De randvoorwaarden en begrenzingen zijn duidelijk omschreven in de businesscase en ook de beleidsmatige toetsen waaraan moet worden voldaan zijn helder geformuleerd.

Er ligt een duidelijke blauwdruk voor de standaard projectorganisatie waarbij de rollen Opdrachtgever – Stuurgroep/Opdrachtnemer – Projectmanager/-groep centraal staan. Er wordt gewerkt via bekende projectmethodieken en elke maand wordt richting de opdrachtgever en portfoliomanagement over de voortgang gerapporteerd.

Kandidaatomschrijving

We zoeken een kandidaat dit beschikt over de volgende vaardigheden en competenties:

 • Aantoonbare kennis en ervaring met de Dienstverlening, Websites en het Toptaken-model,
 • Minimaal   HBO-Opleiding,
 • Aantoonbare ervaring als Projectmanager
 • Aantoonbare People Management skills,
 • Communicatief zeer vaardig en duidelijk
 • Kennis van en ervaring met procesmatig en projectmatig werken,
 • Ervaring binnen een overheids omgeving,
 • Besluitvaardig,
 • Analytisch,
 • Teamspeler,
 • Klantgericht.

Inhoudelijke CV eisen projectmanager

 • CV van maximaal 4 pagina's A4 toe,
 • Afgeronde HBO opleiding,
 • Meer dan 3 jaar aantoonbare kennis en ervaring met de Dienstverlening, Websites en het Toptaken-model,
 • Minimaal 5 jaar werkervaring als projectleider.
 • Ervaring binnen een overheidsomgeving
 • Aantoonbare People Management skills