Go to Top

Interimopdracht: Businesschangemanager met digitale marketing & communicatie affiniteit | ingevuld

Schermafbeelding 2014-12-22 om 20.28.57CM INTERIM bemiddelt alleen de allerbeste interimmers in marketing en communicatie. Onze gepassioneerde professionals hebben allen een bewezen track record, uitgesproken persoonlijkheid en kennis van zaken. Hoe wij dat weten? Een gezonde dosis mensenkennis, diepgaande interviews en een uitgebreide selectieprocedure: onze professionals scoren minimaal een 8 in de CM-referentiescan.

 

 

Opdrachtomschrijving Businesschangemanager Digitale Marketing en Communicatie

In de divisie Klant & Service, afdeling Digitale Dienstverlening zijn wij op zoek naar energieke Business Managers. Je bent verantwoordelijk voor een inhoudelijk goede start en uitvoering van projecten en vooral op kortcyclische resultaten. Je acteert hierin vanuit verschillende rollen: initiator, stuurgroeplid, (gedelegeerd) opdrachtgever en/of gemandateerd inhoudsdeskundige.

Je treedt op als ambassadeur van Digitale Dienstverlening. Vanuit die rol neem je deel aan interne en externe overleggen. Je hebt een adviesrol richting MT Digitale Dienstverlening en de directie van Klant & Service voor verandervraagstukken, strategische vraagstukken, en innovatie van producten op het terrein van Digitale Dienstverlening. Je formuleert helder de business vraag die past binnen de digitale klantformules zodat een veranderingstraject gestart kan worden.

De functie van Business manager is een nieuwe rol binnen de nieuw gevormde afdeling Digitale dienstverlening. Business management dient op de kaart gezet te worden zodat door de hele organisatie heen de juiste zaken gedaan worden voor de invulling van digitale dienstverlening. We verwachten dat in voldoende digitaal DNA hebt om business management op de kaart te zetten, dit zul je samen doen met 2 interne medewerker totdat we via externe werving tijdelijke medewerkers gevonden hebben.

 Kaders en speelruimte Businesschangemanager

De Business Manager heeft de verantwoordelijkheid om te zorgen voor een inhoudelijk goede start en uitvoering van projecten. De Business Manager is gedurende deze projecten eigenaar (SPOC: single point of contact) en gemandateerd inhoudsdeskundige.

De functie opereert binnen de volgende kaders: – UWV strategie en beleid; – Wet- en regelgeving SV; – Dienstverleningsbeleid; – Uitvoeringsbeleid van de divisie.

 

Vakinhoudelijke competenties

Afgeronde opleiding bedrijfskunde, bestuurlijke informatiekunde of vergelijkbare opleiding op academisch niveau;

  • Minimaal 3 jaar ervaring met integrale methodische benadering, gebruik makend van betreffende methoden, technieken en gereedschappen;
  • Kennis van de mogelijkheden van Digitale Dienstverlening;
  • Minimaal 3 jaar ervaring met advisering op het niveau van projectopdrachtgevers, hoger management en directie.
  • Minimaal 3 jaar ervaring als senior adviseur en/of projectmanager met inhoudelijke digitale kennis ;
  • Minimaal 3 jaar ervaring in het leidinggeven aan complexe, strategisch georiënteerde digitale organisatieveranderingsprojecten en implementatietrajecten.

 Gedragscompetenties interimopdracht

Contextinformatie en kleurbeeld

De functie wordt uitgevoerd binnen de van toepassing zijnde wet- en regelgeving alsmede de UWV brede beleidskaders (onder meer) op het gebied van Financiën, Informatievoorziening/ICT en HRM en de vastgestelde organisatiestrategie.

 

Klant & Service

De missie van Klant & Service is het realiseren van moderne dienstverlening, klantgericht en efficiënt. We zijn een flexibele, service- en oplossingsgerichte organisatie die zich continu richt op het vergroten van de zelfredzaamheid van de klant. Enerzijds doen we dat door excellente dienstverlening, denk aan ons high-performance contact center. Anderzijds richten we ons op het reduceren van de servicebehoefte bij de klant door advisering en streven we naar een verschuiving naar goedkopere serviceverlening. Dat wil zeggen van liveservice naar selfservice (Digitale dienstverlening) met een uitstekende oplosservice (klachtenbehandeling) in het geval van knelpunten.

 

Digitale dienstverlening

Digitale Dienstverlening is de centrale internet organisatie die voor UWV alle digitale klantcontactpunten regisseert en beheert. De samenhang wordt geborgd middels duidelijk gespecificeerde klantformules die beschrijven hoe de klant de dienstverlening ervaart en welke diensten erin te vinden zijn. De afdeling is verantwoordelijk voor het inventariseren en prioriteren van alle wijzigingen en bijbehorend beheer op de presentatielaag. Binnen Digitale Dienstverlening speelt de afdeling content management een belangrijke rol binnen zowel de eerder genoemde digitale formules, als op de meer traditionele klantcommunicatie vormen. Ten slotte is binnen de afdeling een duidelijk onderscheid gemaakt tussen Ontwikkeling & Ontwerp en de hieruit volgende Optimalisatie & Beheer.

 

Business Management

Business management is het projecten- en change loket voor de divisies, staven en eigen projecten. Eindverantwoordelijk voor de levering van projecten op jaarplanniveau. Daarnaast het loket voor content wijzigingen die landen bij KCA’s.